Wpływ aktualizacji Core Web Vitals na SEO

Opublikowano: 4 tygodnie 12 godzin temu Autor: Robert Górecki

W dzisiejszym artykule skupimy się na ewolucji wskaźników Core Web Vitals oraz ich wpływie na optymalizację stron internetowych dla wyszukiwarek. Jak dobrze wiemy, CWV (Core Web Vitals) to kluczowe metryki wprowadzone przez Google, mające na celu poprawę jakości użytkowania stron internetowych.

Wpływ aktualizacji Core Web Vitals na SEO

W tym artykule skoncentrujemy się na zmianie z First Input Delay (FID) na Interaction to Next Paint (INP), która nastąpi w marcu 2024 roku.


Era FID: pierwsze kroki w interaktywności


First Input Delay (FID) zainicjował rewolucję w mierzeniu interaktywności stron internetowych. Ten wskaźnik był odpowiedzią na rosnącą potrzebę zrozumienia, jak użytkownicy doświadczają szybkości i reaktywności stron w pierwszych chwilach interakcji.

Znaczenie FID w optymalizacji stron

FID mierzył czas, jaki upływa od chwili, gdy użytkownik po raz pierwszy interaguje ze stroną (np. kliknięcie linku lub przycisku) do momentu, w którym przeglądarka zaczyna przetwarzać tę interakcję. W epoce, gdzie pierwsze wrażenie jest kluczowe, FID stał się istotnym wskaźnikiem dla twórców stron internetowych, starających się zoptymalizować każdy aspekt użytkowego doświadczenia.

Ograniczenia FID

Mimo że FID dostarczał cennej wiedzy na temat pierwszego wrażenia użytkownika, miał też swoje ograniczenia. Skupiając się tylko na pierwszej interakcji, FID pomijał całą gamę późniejszych interakcji, które mogą mieć znaczący wpływ na ogólne doświadczenie użytkownika. Nie uwzględniał na przykład, jak strona zachowuje się w trakcie dłuższego korzystania, czy jak szybko reaguje na kolejne akcje użytkownika.

Wpływ FID na optymalizację SEO

W kontekście SEO, FID był ważny, ponieważ Google zaczął brać pod uwagę jakość użytkowania strony jako czynnik rankingowy. Strony z niskim FID były postrzegane jako bardziej przyjazne użytkownikowi, co mogło przekładać się na lepsze pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania. Jednakże, z uwagi na jego ograniczenia, FID nie mógł stanowić kompleksowej miary jakości interaktywności strony.

Ewolucja mierzenia interaktywności

Przejście od FID do bardziej kompleksowych wskaźników, takich jak INP, odzwierciedla ewolucję w sposobie, w jaki rozumiemy i mierzymy interaktywność stron internetowych. Zmiana ta stanowi adaptację do coraz bardziej złożonych oczekiwań użytkowników Internetu, którzy oczekują nie tylko szybkiej, ale również płynnej i spójnej interakcji ze stronami internetowymi na każdym etapie ich doświadczenia.


Przejście do INP: Nowy wymiar interaktywności


W marcu 2024 roku, Google wprowadza nowy wskaźnik Core Web Vitals - Interaction to Next Paint (INP), który zastępuje First Input Delay (FID). Ten przełomowy krok w mierzeniu interaktywności stron internetowych odzwierciedla rosnące potrzeby nowoczesnego Internetu. INP mierzy czas od interakcji użytkownika z elementem strony (np. kliknięcie) do momentu, gdy przeglądarka jest w stanie narysować odpowiedź na tę interakcję, na przykład kolejną klatkę animacji.

Szerokie spektrum pomiaru

Co wyróżnia INP, to jego zdolność do uchwycenia nie tylko opóźnienia reakcji strony, ale również czasu potrzebnego na przetwarzanie interakcji i opóźnienia prezentacji. To znaczy, że INP jest miarą nie tylko szybkości, ale również płynności i stabilności interakcji na stronie. Tym samym, INP oferuje znacznie bardziej kompleksowy obraz interaktywności strony niż FID.

Implikacje dla SEO

Dla specjalistów SEO, wprowadzenie INP stanowi znaczącą zmianę. Strony internetowe z dobrymi wynikami INP (poniżej 200 ms) będą lepiej oceniane przez algorytmy Google, co może przekładać się na wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania. To oznacza, że optymalizacja pod kątem INP wymaga holistycznego podejścia do projektowania i rozwoju strony, koncentrując się nie tylko na pierwszej interakcji, ale na wszystkich aspektach interaktywności.

Nowe wyzwania i możliwości

Dla twórców stron internetowych, to nowe wyzwanie, ale także szansa na poprawę ogólnego doświadczenia użytkowników. Optymalizacja pod kątem INP może obejmować takie działania jak redukcja ciężaru skryptów, poprawa szybkości ładowania zasobów, czy usprawnienie obsługi zdarzeń JavaScript. Wszystko to wymaga dogłębnej analizy i zrozumienia, jak użytkownicy wchodzą w interakcje ze stroną, oraz jakie elementy mogą wpływać na opóźnienia.

Ostateczny cel: lepsze doświadczenie użytkownika

Ostatecznie, celem wprowadzenia INP jako nowego Core Web Vital jest poprawa doświadczeń użytkowników na stronach internetowych. Strony, które szybko i płynnie reagują na interakcje, nie tylko zyskują na wartości w oczach Google, ale co ważniejsze, stają się bardziej użyteczne i przyjazne dla użytkowników. To z kolei może przekładać się na lepsze wskaźniki zaangażowania, niższe wskaźniki odrzuceń i w konsekwencji - na wyższą konwersję.


Strategie optymalizacji pod kątem INP


Aby skutecznie optymalizować strony internetowe pod kątem nowego wskaźnika Core Web Vitals - Interaction to Next Paint (INP), konieczne jest zastosowanie kompleksowych strategii. Oto kluczowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę:

  1. Skupienie na wydajności ładowania strony - Pierwszym i najważniejszym krokiem jest zoptymalizowanie czasu ładowania strony. Wpływa to bezpośrednio na INP, ponieważ szybsze ładowanie skryptów i elementów strony umożliwia szybszą reakcję na interakcje użytkownika. Warto skupić się na minimalizowaniu rozmiaru plików, optymalizacji obrazów, wykorzystaniu lazy loading oraz usprawnieniu szybkości serwera.

  2. Optymalizacja kodu JavaScript - Często JavaScript jest głównym "winowajcą" opóźnień w interaktywności stron. Ważne jest zatem, aby unikać nadmiernego wykorzystania JavaScriptu oraz optymalizować skrypty pod kątem wydajności. Można to osiągnąć poprzez asynchroniczne lub odroczone ładowanie skryptów, minimalizowanie i kompresowanie plików JS oraz usuwanie niepotrzebnego kodu.

  3. Poprawa responsywności i interakcji - INP mierzy nie tylko opóźnienie, ale również jakość interakcji. Dlatego ważne jest, aby zapewnić płynne i intuicyjne interakcje na stronie. Optymalizacja elementów UI/UX, takich jak przyciski, linki, menu, formularze, jest kluczowa. Należy zadbać o to, aby były one responsywne i łatwe w obsłudze na różnych urządzeniach i rozdzielczościach.

  4. Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych - Korzystanie z narzędzi takich jak Google Search Console, Lighthouse, czy PageSpeed Insights pozwala na monitorowanie wydajności strony, w tym INP. Regularne sprawdzanie i analizowanie tych metryk pozwala na szybką identyfikację i rozwiązanie problemów wpływających na interaktywność.

  5. Testowanie i feedback użytkowników - Testowanie strony w warunkach rzeczywistych, a także zbieranie opinii i obserwacje użytkowników, mogą dostarczyć cennych informacji na temat rzeczywistej interaktywności strony. Feedback użytkowników jest nieoceniony w identyfikacji elementów, które wymagają poprawy.


Podsumowanie: Kierunek na SEO 2024


Wprowadzenie Interaction to Next Paint (INP) jako nowego Core Web Vital oznacza fundamentalną zmianę w świecie SEO. To nie tylko kolejna metryka do monitorowania, ale przede wszystkim ważny sygnał świadczący o ciągłej ewolucji w kierunku poprawy doświadczeń użytkowników na stronach internetowych.

Wprowadzenie INP stanowi wyzwanie dla SEO specjalistów i deweloperów, aby nieustannie się adaptować i rozwijać. Wymaga to stałego monitorowania, testowania i optymalizacji stron pod kątem nowych wymagań. To także okazja do ponownego przemyślenia strategii SEO i dopasowania jej do zmieniających się standardów, które coraz bardziej skupiają się na jakości użytkowej stron internetowych.

W 2024 roku, SEO staje się jeszcze bardziej złożone, a wprowadzenie INP jest tego doskonałym przykładem. Dla specjalistów SEO, to nie tylko nowy zestaw wyzwań, ale również szansa na lepsze zrozumienie i spełnienie oczekiwań użytkowników Internetu. Efektywna optymalizacja pod kątem INP nie tylko poprawi widoczność strony w wyszukiwarkach, ale przede wszystkim zaoferuje użytkownikom bardziej satysfakcjonujące doświadczenia online.

Podobne posty