„Nasze Dzieci” to przedszkole niepubliczne umiejscowione w Warszawie. Placówka funkcjonuje przez cały rok - od poniedziałku do piątku. Nasza wykwalifikowana kadra przedszkolna funkcjonuje według precyzyjnie opracowanego planu pracy zgodnego z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN. Staramy się, by zajęcia były urozmaicone, interesujące oraz wykorzystujące przeróżne metody nauczania. Uczymy podstawowych norm społecznych, zasad higieny oraz kulturalnego zachowania. Dzieci kończące nasze przedszkole bez problemu odnajdują się w szkolnej rzeczywistości oraz stają się odpowiedzialnymi uczniami. Serdecznie zapraszamy!