Marian Piasecki komornik sądowy egzekucja sądowa

Marian Piasecki komornik sądowy egzekucja sądowa

Dodano: 11 lat 6 dni temu
Zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty, zażalenia oraz inne dokumenty za poświadczeniem odbioru i oznakowaniem daty - może dostarczać do odbiorcy komornik sądowy. Może też sprawować nadzór nad licytacjami publicznymi, o ile takie zagadnienie zostanie mu powierzone. Ale oczywiście, to z czym komornik jest najczęściej kojarzony to zajmowanie majątku osób zalegających z płatnościami. Takie obowiązki wykonuje komornik po adekwatnym orzeczeniu sądowym i to tak z ramienia państwa jak i kontrahenta prywatnego. Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie jest Marian Piasecki. Z urzędu jego rewirem jest miasto Tarnów, gmina wiejska Tarnów oraz Powiat Tarnowski. Oczywiście na zlecenie może działać na terenie całego kraju. Siedziba jego kancelarii znajduje się w Tarnowie. Więcej szczegółów dotyczących prowadzonej przez niego działalności znaleźć można na stronie internetowej.
Nazwa firmy Marian Piasecki komornik sądowy
Miejscowość Tarnów
Region Małopolskie
Telefon 14 627 56 69
E-Mail tarnow2@komornik.pl