Hossa.biz opłaty środowiskowe, odpady sprawozdania

Hossa.biz opłaty środowiskowe, odpady sprawozdania

Dodano: 10 lat 1 miesiąc temu
BDG HOSSA oferuje usługi w zakresie przygotowania opracowań tj. Programu Gospodarki Odpadami, wniosków o wydanie pozwoleń/decyzji na wytwarzanie odpadów i zezwoleń na gospodarowanie odpadami (odzysk, zbieranie, transport), wniosków o wydanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, operatów wodno–prawnych, raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, wniosków o wpis do rejestru GIOŚ dla wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, zbierających i prowadzących zakłady przetwarzania ZSEiE, zgłoszeń do Urzędu Marszałkowskiego faktu wprowadzania na rynek opakowań i produktów w opakowaniach. Opracowujemy dokumentację sprawozdawczą z zakresu ochrony środowiska: sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska, zbiorcze zestawienia o odpadach, sprawozdania o wysokości opłaty produktowej z tytułu wprowadzanych opakowań i dla ZSEiE.
Nazwa firmy Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA Fąfara Marcin
Ulica T. Boya-Żeleńskiego 108
Kod pocztowy 40-750
Miejscowość Katowice
Region Śląskie
Telefon +48 (32) 200 01 74
E-Mail biuro@hossa.biz