Kancelarię Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej, prowadzi komornik sądowy, Grzegorz Matlok. Zastępcą komornika jest asesor, Paweł Duda. Zadania kancelarii obejmują działalności w kierunku: egzekucji ceny i długów, wykonane w świetle obowiązującego prawa. Komornika sądowy kieruje sprawy między innymi: przewodnictwa w aukcjach i wykonania orzeczeń sądowych. Wzory wniosków egzekucyjnych i dokumenty, niezbędne do rozpoczęcia postępowania komorniczego, podane zostały do pobrania na naszej stronie. Pełna wiadomość o pracy kancelarii jest na stronie internetowej.
Nazwa firmy Kancelaria Komornicza G Matlok
Ulica Objazdowa 13B
Miejscowość Ruda Śląska
Region Mazowieckie
Telefon +48 (32) 248 65 41
E-Mail ruda.slaska1@komornik.pl