Firma Koper A. & Koper P. znajduje się w Warszawie. Pierwsze doświadczenia w branży ubezpieczeniowej zdobywaliśmy już w 1996 roku. Specjalizujemy się w ubezpieczaniu życia, majątku, a nawet ubezpieczeniach turystycznych, komunikacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej. Współpraca z nami to gwarancja wszechstronnej obsługi w zakresie pomocy w skompletowaniu dokumentów, ich uzupełnieniu i zaproponowania najbardziej korzystnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Jesteśmy wspierani przez znane Towarzystwa Ubezpieczeniowe, uczestniczymy w wielu organizowanych przez nie szkoleniach, dlatego posiadamy dokładną wiedzę na temat współczesnego rynku ubezpieczeniowego. Analizujemy oczekiwania naszych klientów i ich możliwości finansowych, żeby przygotować najbardziej dopasowaną ofertę ubezpieczeniową. Ubezpieczamy osoby prywatne oraz firmy. Informacje na stronie.
Nazwa firmy Andrzej i Piotr Koper
Ulica Grochowska 207
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (22) 870 21 01
E-Mail ubezpieczenia.koper@xl.wp.pl