Firmę tworzą byli eksperci Urzędu Rejestracji. Oferujemy Państwu usługi z zakresu regulatory affairs dla produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków: - rejestracja leków w Polsce i w EU w ramach procedur narodowych oraz procedur MRP i DCP, doradztwo w zakresie strategii rejestracyjnych pod kątem specyfiki produktu i krajów docelowych, pozyskiwanie dossier w celu poszerzenia portfolio produktowego (in-licensing), - rejestracja suplementów diety w Polsce i EU, - rejestracja wyrobów medycznych, kosmetyków, badanie czytelności ulotki, doradztwo farmaceutyczne, audyt i tworzenie dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych.
Nazwa firmy TopPharm Consulting
Ulica Malczewskiego 47 Warszawa
Region Mazowieckie