PGNiG Termika S. A. z siedziba w Warszawie to dynamicznie rozwijająca się jednostka, dla której celem nadrzędnym jest satysfakcja każdego klienta. To najogromniejszy w Polsce wytwórca energii elektrycznej i ciepła. Wobec wyzwania jakie postawiła sobie nasza jednostka - być nr 1 dla środowiska, jednym z działań w dążeniu do realizacji tej ambicji jest współspalanie biomasy w zakładach PGNiG TERMIKA. Pozwoli to na redukcję emisji CO2. Obecnie biomasa współspalana jest w kotłach fluidalnych w Ec Żerań. W następnych latach zamyślana jest rozbudowa istniejącej instalacji, a też budowa nowej instalacji do współspalania biomasy w Ec Żerań i w Ec Siekierki. Więcej na stronie.
Nazwa firmy PGNiG TERMIKA
Ulica Modlińska 15
Kod pocztowy 03-216
Miejscowość Warszawa
Region Mazowieckie
NIP 5250000630
Telefon +48 (22) 587 49 00
E-Mail info@termika.pgnig.pl