Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego piastuje pieczę nad działaniem wszelkich działań związanych z ruchem na drogach krajowych. Ośrodek przede wszystkim zajmuje się aktywnością oświatową. Organizuje różne kursy i szkolenia dla kierowców - szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym, szkolenie dotyczące czasu pracy kierowcy, dla nauczycieli prowadzone jest szkolenie z obszaru wychowania komunikacyjnego oraz szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Kierowców zawodowych dotyczą z kolei następujące szkolenia: kwalifikacja wstępna, szkolenia okresowe (nowatorską metodą e-learningu), czy szkolenie z zakresu eko-jazdy samochodem ciężarowym lub dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych. Pretendenci na egzaminatorów mogą podjąć tu także właściwy kurs wydający im uprawnienia. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przeprowadza egzaminy państwowe na prawo jazdy oraz egzaminy na instruktorów. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową.
Nazwa firmy WORD Olsztyn
Ulica Towarowa 17
Kod pocztowy 10-416
Miejscowość Olsztyn
Region Warmińsko-mazurskie
NIP 7392868411
Telefon 89 538 11 20
E-Mail word@ol.home.pl