Strona emerytura-pomostowa.pl dostarcza istotnych informacji o emeryturach dla osób pracujących w szkodliwych warunkach, dotyczących emerytury pomostowej, emerytury wcześniejszej i rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych. Publikuje artykuły dotyczące obowiązujących przepisów prawnych, interpretacje sądowe, omówienia przypadków odwołań od decyzji ZUS oraz przykłady wyroków sądowych w sprawach emerytalnych.

Komentarze