Chwalmyboga.pl wiara i tradycja katolicka

Chwalmyboga.pl wiara i tradycja katolicka

Dodano: 9 lat 6 miesięcy temu
Strona poświęcona jest wierze katolickiej, jej tradycjom i dogmatom chrześcijaństwa. Stanowi zbiór licznych modlitw, opisów nabożnych praktyk i sakramentów świętych. W kazaniach bpa. Tihamera Totha wyjaśnione zostały szczegółowo Boże przykazania. Na stronie znajdziesz liczne odpowiedzi na pytania dotyczące sensu wiary, dowodów na istnienie Boga oraz zależności pomiędzy nauką a religią. Przypomnisz sobie dlaczego warto brać udział we mszy świętej nie tylko w niedzielę, ale i w pierwsze piątki i soboty miesiąca. Poznaj siłę nowenny pompejańskiej i warunki poprawnego odmawiania modlitwy różańcowej. Pobierz w formacie PDF zbiór pięknych przemyśleń Tomasza a’Kempis - O naśladowaniu Chrystusa. Ta książka zmieniła już miliony ludzkich serc kierując je na drogę do zbawienia.