Pierwszą lampę elektronową zbudowano w 1904 roku. Była nią dioda, czyli dwuelektrodowy element przewodzący prąd elektryczny w jednym kierunku. Działanie lampy polega na wykorzystaniu zjawiska emisji termoelektronowej. Występuje ono w niektórych materiałach, które rozżarzone są zdolne wysyłać w przestrzeń czyli emitować elektrony swobodne. Wykonana z takiego materiału katoda lampy zostaje podgrzana. Szybkość poruszania się w niej elektronów wzrasta do tego stopnia, że niektóre z nich wyskakują na zewnątrz elektrody.

Samo żarzenie ma możliwość być bezpośrednie, gdy rolę żarnika pełni sama katoda albo pośrednie gdy włókno żarzenia stanowi oddzielny element wewnątrz bańki lampy. Bańka lampy może być próżniowa (lampy próżniowe) albo wypełniona gazem (lampy gazowane). Lampy próżniowe to grupa lamp charakteryzujące się tym, że wewnątrz bańki mają próżnię, na tyle doskonałą, że wszelkie efekty powiązane z jonizacją pozostałych jeszcze atomów gazu są zaniedbywalne w przyrównaniu do czysto elektronowych zjawisk.

Lampy próżniowe wyróżniają się bardzo dużą szybkością działania w porównaniu z lampami gazowanymi, ze względy na znikomo małą masę elektronów w stosunku do jonów, a dodatkowo brakiem czasu jonizacji i dejonizacji. Lampy określane wspólnym mianem lamp gazowanych to bardzo szeroka grupa niewyobrażalnie różnorodnych lamp. Zalicza się do niej gazotrony, tyratrony, stabilitrony, lampy spustowe i wiele innych, czasami bardzo specyficznych rodzajów lamp, które łączy wyłącznie jedno - wewnątrz bańki nie ma próżni, niemniej jednak odpowiednie (z reguły bardzo niewielkie) stężenie wybranego gazu. Lampy gazowane są rzadziej stosowane w radioodbiornikach, ze względu na ich główne wykorzystania - do układów impulsowych, stabilizacji napięć, czy zasilaczy dużych mocy.
Nazwa firmy Inter Projekt S. A.
Ulica Dolna 12
Kod pocztowy 44-100
Miejscowość Gliwice
Region Śląskie