Bezpieczny najem - o czym należy pamiętać

Opublikowano: 1 miesiąc 5 dni temu Autor: Robert Górecki

Wbrew pozorom znalezienie bezpiecznego lokatora, który będzie wynajmował Wasze mieszkanie nie jest łatwe. Szybko można popełnić błąd, który będzie skutkował problemami finansowymi. Dziś podpowiemy Wam, jak nie popełnić błędu.

Bezpieczny najem - o czym należy pamiętać

[Artykuł sponsorowany]


Odpowiednia umowa najmu chroni właściciela i lokatora


Bezpieczny najem wymaga oczywiście określonych zasad. Kluczowe znaczenie ma podpisanie umowy, która określa prawa i obowiązki obu stron. Oznacza to, że w dokumencie powinny znaleźć się zapisy dotyczące zarówno czasu najmu, jak i wysokości czynszu czy też kwoty kaucji. Dla bezpieczeństwa obu stron powinny się znaleźć także informacje na temat protokołu zdawczo-odbiorczego, który opisuje stan lokalu, a także jego wyposażenie. Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego to ciekawa opcja, gdyż najemca zobowiązuje się do opuszczenia mieszkania po zakończeniu umowy.

Dodatkowo musi podać też adres, pod który będzie mógł się wyprowadzić w razie zerwania umowy z jego winy. Oczywiście można również podpisać standardową umowę, a więc bez informacji o adresie do eksmisji. Nie oznacza to jednak, że nie można eksmitować osoby, która nie płaci czynszu. Na pewno jest to bardzo trudne. Właściciel mieszkania musi założyć sprawę w sądzie i dopiero po decyzji sędziego może zostać wprowadzony nakaz eksmisji. Jednak często takie sprawy toczą się nawet latami, a wyniki nie są dobre dla właścicieli lokalów.

Przy zawieraniu umowy należy pamiętać też o:

  1. Kaucja zabezpieczająca - Ustalenie kwoty kaucji, którą najemca wpłaca właścicielowi jako zabezpieczenie przed ewentualnymi szkodami lub zaległościami w opłatach, jest istotnym elementem umowy. Określenie zasad jej zwrotu również powinno zostać uregulowane.

  2. Protokół zdawczo-odbiorczy - Dokładny opis stanu technicznego lokalu oraz jego wyposażenia w momencie przekazania najemcy pozwoli uniknąć sporów przy zwrocie mieszkania właścicielowi. Protokół powinien zostać dołączony do umowy jako załącznik.

  3. Zasady wypowiedzenia umowy - Umowa powinna precyzować okoliczności, w których każda ze stron może ją wypowiedzieć przed upływem terminu obowiązywania, oraz określać procedurę i terminy wypowiedzenia.


Jak uniknąć problemów z wynajmującymi mieszkanie?


Samo podpisanie umowy nie wystarczy, by usunąć nieuczciwego lokatora z mieszkania. Nie można również wejść na teren swojego mieszkania i zmienić zamka, gdyż jest to naruszenie miru domowego, a za to grożą konsekwencje karne. Dlatego też wybranie najemcy jest dosyć trudne. Otóż należy sprawdzić, czy dana osoba jest wypłacalna, a także jakimi dochodami dysponuje.

Sprawdzenie najemcy na własną rękę nie zawsze jest możliwe, dlatego najlepiej zatrudnić profesjonalistów, którzy sprawdzą potencjalnego lokatora, a także pomogą przygotować ogłoszenie czy zdjęcia. Takie rozwiązania pomogą dotrzeć do większej ilości osób. A gdy zainteresowanie mieszkaniem jest duże, to i kwota odstępnego może być wyższa.

Jednocześnie zdjęcia muszą być realistyczne i odzwierciedlać prawdziwy stan techniczny lokalu. Decyzja o wybraniu danego lokatora powinna być w pełni przemyślana. Możecie też skorzystać z aplikacji, która pozwala na zarządzanie najmem.


Weryfikacja najemcy


Poza odpowiednio przygotowaną umową, ważnym aspektem bezpiecznego najmu jest właściwa weryfikacja potencjalnego najemcy. Właściciel powinien upewnić się, że osoba ubiegająca się o wynajem dysponuje stabilnymi dochodami, które pozwolą jej na regularne opłacanie czynszu.

W tym celu warto skorzystać z usług profesjonalnych firm, które zajmują się sprawdzaniem wiarygodności najemców. Mogą one zweryfikować źródła dochodów, historię kredytową oraz ewentualne zadłużenia kandydata. Takie kompleksowe sprawdzenie pozwoli znacznie ograniczyć ryzyko problemów z niesolidnym najemcą.

Ponadto, w przypadku wynajmu mieszkania grupie studentów, właściciel może rozważyć zażądanie wyższej kaucji ze względu na potencjalnie większe ryzyko związane z tą grupą najemców. Warto również wprowadzić zapis w umowie zabraniający palenia papierosów w lokalu.

Podsumowując, bezpieczny najem lokalu mieszkalnego wymaga starannego przygotowania, w tym podpisania szczegółowej umowy, weryfikacji najemcy oraz przygotowania atrakcyjnej oferty. Dzięki temu właściciel może znacząco ograniczyć ryzyko problemów i zapewnić sobie komfortową sytuację podczas trwania najmu.