Wykorzystanie danych biometrycznych w firmach i biurach jest coraz większe. Okazuje się, że w ten sposób nie tylko dokonuje się ewidencji czasu pracy zatrudnionych, ale również w sposób bardzo dokładny można zabezpieczyć budynek. Kontrola dostępu wiąże się tu nie z kluczami czy też przepustkami, które można zgubić, ale z czytnikami biometrycznymi. Te wykorzystują niepowtarzalne, unikalne cechy fizyczne każdej jednostki, jak choćby odcisk palca czy też ukształtowane linie papilarne.