Płyt Bud zajmuje się budową bogatego typu obiektów w oparciu o konstrukcje stalową i obudowę płyta wielowarstwową. Takie rozwiązanie w całości nadaje się przy budowie pawilonów handlowych. Oferowane droga pozwala w krótkim czasie zabudować obszar planowany na inwestycję, budowla nie potrzebuje pomocniczych prac związanych z ociepleniem, tynkowaniem i innymi pracami wykończeniowymi. Podstawową zasadą uznaną przy produkcji obiektów jest używanie jako obudowa ścian i stropodachu płyty warstwowej typu "sandwich". Taka technologia umożliwia na uzyskanie trwałość, funkcjonalność, krótki cykl inwestycyjny, łatwość rozbudowy, zmiana lokalizacji.