Miziolowska.pl radca prawny dla firm

Miziolowska.pl radca prawny dla firm

Dodano: 9 lat 8 miesięcy temu
Oferta Kancelarii skierowana do firm oraz innych podmiotów prawa, takich jak, fundacje, stowarzyszenia, instytucje realizujące swoje cele statutowe inne, niż działalność gospodarcza - obejmuje kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez w/w podmioty działalności, w tym m. in. udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie umów, statutów, regulaminów i innych dokumentów prawnych, sporządzanie opinii, informacji i analiz prawnych, przeprowadzanie audytów prawnych, udzielanie informacji o zmianach w obowiązujących przepisach prawa w ustalonym z Klientem zakresie, reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i przed organami administracji państwowej, w postępowaniach egzekucyjnych, w toku prowadzonych negocjacji, mediacji oraz rozmów przedprocesowych, a także prowadzenie windykacji należności. Preferowaną przez Kancelarię i optymalną dla Klienta biznesowego formą współpracy jest prowadzenie doradztwa w oparciu o umowę stałej obsługi prawnej, co zapewnia Klientowi nieograniczony dostęp do świadczonych przez Kancelarię usług za stałym, indywidualnie ustalonym wynagrodzeniem.
Nazwa firmy Anna Miziołowska Radca Prawny
Ulica Solec 38, lok. 203
Kod pocztowy 00-394
Miejscowość Warszawa