Luka-krakow.pl - biuro rachunkowe

Luka-krakow.pl - biuro rachunkowe

Dodano: 10 lat 10 miesięcy temu
Jesteśmy na rynku ponad osiemnaście lat, nasze doświadczenie i wiedza pomogą w rozwoju Twojej firmy. Świadczymy usługi w zakresie:

Księgowe: Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych. Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Prowadzenie Ewidencji Przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego. Prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT. Sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT.Sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego. Sporządzanie sprawozdań statystycznych - GUS.Bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.Reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Kadry i płace:Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników.Prowadzenie akt osobowych - Przygotowywanie wszystkich dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne).Prowadzenie kart urlopowych, godzin nadliczbowych i inne.Dokumentacja i ewidencja związana z podatkami pracowników.Sporządzenie listy płac.Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników.Sporządzanie deklaracji podatkowych.Dokumentacja umów-zleceń i umów o dzieło. Prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców.Przygotowywanie umów, zleceń i o dzieło.Sporządzenie rachunków do w/w dokumentów.Prowadzenie dokumentacji ZUS.Sporządzanie dokumentów rejestracyjnych do ZUS. Sporządzanie deklaracji ZUS.Prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy).Przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne.Jesteśmy licencjonowanym biurem, posiadamy ubezpieczenie OC. Prowadzimy małe firmy jak też spółki obecne na GPW.
Nazwa firmy Biuro Rachunkowe Doradztwo Podatkowe Luka s.c.
Ulica Łukasiewicza 1/28
Kod pocztowy 31-429
Miejscowość Kraków
Region Małopolskie
NIP 676-003-30-20
E-Mail biuro@luka-krakow.pl