Logisys wspiera firmy w podejmowaniu właściwych decyzji logistycznych. Firma Logisys posiada kompetencje we wszystkich obszarach zarządzania logistyką, a dodatkowo łączy logistykę z innymi działami w firmie. Główną wartością dostarczaną przez Logisys jest gwarancja, że kompleksowy i obarczony ryzykiem projekt logistyczny zostanie wdrożony z sukcesem, w założonym terminie i budżecie. Oferta Logisys skierowana jest zarówno do dużych przedsiębiorstw i sektora MSP, które zamierzają zwiększyć efektywność procesów logistycznych. Zakres oferty: - Audyt logistyczny. - Projektowanie rozwiązań logistycznych. - Wdrażanie rozwiązań logistycznych. - Narzędzia IT do automatyzacji procesów.
Nazwa firmy Logisys Sp. z o. o.
Ulica ul. Dwernickiego 6/10, 31-530 Kraków
Region Małopolskie
Telefon 12 633 12 88
E-Mail office@logisys.pl