Kosztorysy Kraków - Sporządzamy kosztorysy budowlane w Krakowie, Biuro kosztorysowania małopolska. Nasze Biuro Kosztorysowe oferuje usługi w zakresie kosztorysowania robót budowlano-instalacyjnych oraz sieci zewnętrznych, technologicznych, infrastruktury i zagospodarowania terenu. Oferujemy następujące rodzaje kosztorysów:Kosztorysy budowlane inwestorskie.Kosztorysy ofertowe sporządzone na bazie przedmiarów lub dokumentacji, technicznej dostarczonych w formie drukowanej lub elektronicznej.Kosztorysy powykonawcze wraz ze sporządzeniem obmiarów na budowie.Kosztorysy inwestorskie i powykonawcze pod dotacje unijne ( np. ARiMR).Kosztorysy dla banku.Zakres usług kosztorysowych – oferujemy naszym klientom opracowanie i sporządzenie dokumentacji kosztowej w zakresie kosztorysowania robót: ogólnobudowlanych, drogowych, ziemnych, terenów zieleni, wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, wentylacji i klimatyzacji, instalacji technologicznych i przemysłowych, budowy kotłowni oraz węzłów cieplnych, zewnętrznych sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Nazwa firmy Biuro Inżynierskie m-inwestycje
E-Mail dariusz.hajduk@interia.pl

Komentarze