Kancelaria Probitas świadczy pomoc prawną, osobom zainteresowanym przeprowadzeniem procesu o nieważność małżeństwa mylnie nazywanego rozwodem kościelnym lub unieważnieniem małżeństwa kościelnego. Pomoc prawna kierowana jest do osób zamieszkałych zarówno na terenie Polski, jak i przebywających poza jej granicami. Kancelaria zapewnia możliwość konsultacji z adwokatem kościelnym w dowolnym miejscu w Polsce.