W Bydgoszczy siedzibę ma Kancelarii Doradztwa Podatkowo-Księgowego prowadzona przez Panią Danutę Kubińską. Kancelaria działa na podstawie licencji wydanej przez Ministra Finansów. Jest ona również otoczona ochroną ubezpieczeniową PZU S. A. Biuro to zajmuje się świadczeniem usług obsługi księgowo-podatkowej oraz kadr i płac. Usługi obejmują różnorodne podmioty gospodarcze, tj. zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i duże spółki prawa handlowego. W przypadku usług księgowych zajmują się oni prowadzeniem księgowości spółek, osób fizycznych oraz stowarzyszeń, prowadzeniem rozliczeń z zakresu podatku dochodowego, a także prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz innymi usługami. Poza tym w ramach usług kadrowych przygotowują oni listy płac, przekazują dokumenty rozliczeniowe do ZUS, prowadzą ewidencję wynagrodzeń oraz inne. Szczegóły na stronie.
Nazwa firmy K.D.P.K. D. Kubińska
Ulica Ogrody 7/25
Kod pocztowy 85-870
Miejscowość Bydgoszcz
Region Kujawsko-pomorskie
Telefon 509 401 845
E-Mail biuro@kancelaria-dk.pl