Prowadzenie Kancelarii to konieczność posiadania dużego doświadczenia na polu zarówno orzeczniczym jak i umiejętności współpracy z klientami kancelaria Wrocław. Sprawy cywilne obejmują zarówno te z zakresu prawa rzeczowego jak i zobowiązaniowego, kończąc na kwestiach dziedziczenia, zachowku jak i sporządzenia testamentu notarialnego, holograficznego i innych rodzajów. Windykacja Wrocław sprowadza się do kwestii odzyskiwania długów przez wierzycieli zarówno na drodze negocjacji przedsądowych jak i w toku postępowania jurysdykcyjnego, kończąc na egzekucji komorniczej. Doświadczony adwokat Wrocław prowadzi także sprawy z zakresu prawa karnego, sporządza prywatne oraz subsydiarne akty oskarżenia prowadzi także obronę oskarżonych oraz występuje w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Na tym polu dużo zmieniło się u radców prawnych, których kompetencje zasadniczo się rozszerzyły. Dotyczy to zwłaszcza kwestii prawnokarnych. Kancelaria prawna Wrocław pomaga także klientom w sprawach administracyjnych, a więc w tych gdzie rozstrzygnięcia zapadają w formie prawomocnych decyzji administracyjnych.