Kaefer - specjalizacja to rusztowania, wykonawstwo rusztowań i izolacje przemysłowe. Prace izolacyjne - firma wykonuje izolacje termiczne (izolacje ciepłochronne i zimnochronne) oraz izolacje akustyczne, techniczne i zabezpieczenia przeciwpożarowe. Zastosowanie w tunelach, rurociągach, samolotach, statkach oraz na stadionach piłkarskich i w instytucjach badawczych. Izolacje cieplne rurociągów oraz izolacje instalacji Hvac. W ofercie też rusztowania, usuwanie azbestu, roboty antykorozyjne, zabezpieczenia antykorozyjne - antykorozja. Izolacja Warszawa - izolacje zimnochronne, ciepłochronne i akustyczne.