IProjekt24 - zarządzanie projektami i zasobami w pracy

IProjekt24 - zarządzanie projektami i zasobami w pracy

Dodano: 11 lat 8 miesięcy temu
System zarządzania zasobami i zadaniami w pracy grupowej online w modelu oprogramowani SaaS (Software as a Service), czyli oprogramowanie jako usługa. System zarządzania usługami outsoursingowymi. Główne cechy systemu:

- Określenia parametrów projektu
- Dobór zadań z repozytorium lub edycja nowych
- Edycja wzajemnych zależności w zadaniach
- Przypisywanie terminów realizacji
- Dobór personelu
- Dobór kontrahentów zewnętrznych
- Dobór innych zasobów
- Określenie kosztu projektu
- Porównanie z wartością z umowy inwestycji
- Określenie faktycznego czasu który został przyznany na wykonanie poszczególnych zadań

Raportowanie:

- Upływ czasu na wykonanie w %
- Koszty w wersji porównawczej (faza planowania - faza realizacji) dla każdego z zadań i dla projektu (wartościowo i %)
- Rezerwa finansowa
- Lista projektów z danymi i lista zasobów wykorzystywanych w projektach
- Wykorzystywanie poszczególnych zasobów w czasie
- Rozłożenie kosztów z poszczególnych projektów w założonym okresie
- Porównanie czasu realizacji takich samych zadań w poszczególnych projektach
- Porównanie kosztów takich samych zadań w poszczególnych projektach
- Porównanie/wyszukiwanie projektów o podobnych parametrach
- Średnia ogólna kosztów dniówki w projekcie