Inspektore.pl - przemyślane bezpieczeństwo

Inspektore.pl - przemyślane bezpieczeństwo

Dodano: 10 lat 10 miesięcy temu
Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań. Dostosowanie maszyn do zasadniczych wymagań. Dyrektywa 94/9/WE (ATEX), dyrektywa maszynowa 2006/42/WE. Ekspertyzy, szkolenia, doradztwo. Kupując lub adaptując maszynę, wiesz jakie wymogi należy spełnić, by zgodnie z prawem można było nią bezpiecznie pracować?