Falowniki wortal przemiennikach częstotliwości. Falowniki urządzenia energo-elektroniczne służące do regulacji częstotliwości wyjściowej. Nazywane również: przemienniki częstotliwości; przetwornice częstotliwości. Falowniki głównie wykorzystywane są w przemyśle do regulacji prędkości obrotowej klatkowymi silnikami prądu zmiennego. Ich zadaniem jest przekształcanie prądu 1 lub 3 fazowego w prąd 3 fazowy o zmiennej częstotliwości i amplitudzie napięcia. Falowniki portal wiedzy technicznej. Falowniki. pl centrum informacyjne. Informacje od producentów falowników. Falowniki zastosowane w przetwornicach częstotliwości, służą głównie do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych prądu przemiennego. Mają obecnie bardzo szerokie zastosowanie w budowie maszyn, pozwalając m. in. na łagodny rozruch ciężkich maszyn lub na dostosowywanie wydajności maszyn do pozostałych urządzeń w linii produkcyjnej.