Duże grono ludzi kojarzy studia sportowe tylko z zajęciami sportowymi, w rzeczywistości jest całkiem inaczej. Zajęcia sportowe występują w toku nauczania, lecz duży nacisk jest kładziony na zajęcia dydaktyczne będące podstawą wszystkich zajęć praktycznych czyli sportowych. Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej to uczelnia oferująca studia na kierunkach sport, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, fizjoterapia oraz sport. Uczelnia ta jest największą tego typu placówką w Polsce wschodniej. Jej bogata baza sportowa oraz dydaktyczna zapewnia studentom zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z różnych dyscyplin sportowych.