Kurs na Wychowawcę Kolonijnego metodą e-learningową (przez internet). Nie wychodzisz z domu! – Tylko 147 zł. Kurs zorganizowany na podstawie zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr KO/WRE/431/42/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku. Jakie warunki muszę spełniać formalnie aby rozpocząć kurs? Skończone 18 lat. Wykształcenie minimum średnie (niekoniecznie matura), ewentualnie klasa maturalna. Niekaralność. Co daje ukończenie tego Kursu? Uprawnienia do pracy w charakterze wychowawcy/opiekuna na koloniach, obozach, zimowiskach i innych formach zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.
E-Mail jakubaldas@gmail.com