Witam Państwa bardzo serdecznie na stronie Kancelarii Adwokackiej adwokata Marka Nowary i zapraszam do zapoznania się z jej treścią. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończyłem także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie a od 23 listopada 2006r., do 23 maja 2010r., zdobywałem doświadczenie zawodowe jako aplikant adwokacki. Mogę zapewnić Państwa że dokładam najwyższej staranności przy prowadzeniu powierzonych mi spraw i co najbardziej istotne od momentu zlecenia sprawy aż do jej końca osobiście sprawuję pieczę nad jej prawidłowym przebiegiem i pożądanym skutkiem. Kancelaria zajmuje się obsługą prawną osób fizycznych i przedsiębiorców. Złożoność regulacji prawnych wymusza konieczność specjalizowania się w poszczególnych dziedzinach prawa, w związku z powyższym Kancelaria specjalizuje się w: szeroko pojętym prawie karnym, prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz w prawie cywilnym, a także w wybranych zagadnieniach prawa gospodarczego tak prywatnego jak i publicznego. W pracy kieruję się przede wszystkim zasadami etyki adwokackiej i godności zawodu, które są dla mnie najwyższą wartością. Wszystkie informacje, które powierzycie Państwo mej Kancelarii są chronione tajemnicą adwokacką. Kancelaria jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej (OC). Celem Kancelarii jest prowadzenie spraw klientów w taki sposób aby uzyskać dla nich możliwie jak najlepsze rezultaty, lecz by tak się stało połączyć trzeba ze sobą trzy elementy tj. gruntowne wykształcenie prawnicze oraz doświadczenie zawodowe adwokata z zaufaniem klienta jakim powinien on obdarzyć adwokata, któremu zleca sprawę. Wtedy to dewiza Kancelarii, która brzmi: "Plus ratio quam vis" - tzn. rozum zwykle bardziej się przydaje niż ślepa siła (Elegia 2 Caiusa Corneliusa Gallusa, 69-26 p.n.e) będzie mogła zostać w pełni wcielona w życie.